Distributörsdefinition: Betydelse, funktion, typ och betydelse av distributionskedjor

Att förstå distributörer ärDistributörillustration

Förstå distributören är

Vad är en distributör? I allmänhet är definitionen av en distributör den part som köper produkten direkt från tillverkaren och säljer den tillbaka till återförsäljaren / återförsäljaren eller också kan sälja direkt till slutanvändaren ( slutanvändaren) .

En annan åsikt sade, definitionen av en distributör är en affärsenhet eller en individ som ansvarar för att distribuera eller distribuera handelsprodukter, både varor och tjänster, till detaljister eller slutkunder. I detta fall tar distributören bara den färdiga produkten och är redo att användas utan att behöva modifiera den.

Inom handeln är distributören den första kedjan efter tillverkaren. Distributörer kan vara i form av individer eller företag som köper produkter direkt från producenter i mycket stora mängder.

Distributörerna drar nytta av rabatter på produktköp från tillverkare. Ju fler produkter som köps från tillverkaren, det rabatterade priset för produkten är vanligtvis ännu större.

Läs också: Definition av distribution

Distributörsfunktioner och skyldigheter

Distributörens huvudfunktion är som mellanhand mellan producenter och detaljhandlare eller konsumenter. Med hänvisning till definitionen av distributör ovan, som för vissa funktioner hos distributören är följande:

  1. Att köpa produkter , distributörerna har till uppgift att köpa produkter (varor eller tjänster) från större producenter eller handlare
  2. Spara produkter , efter att ha köpt produkter från tillverkaren, måste distributören också lagra produkterna i lagret tills en viss tidsgräns och distribueras till återförsäljare eller slutkunder.
  3. Försäljande produkter , distributörer säljer produkter till återförsäljare eller till slutkunder till högre priser för att göra en vinst.
  4. Transport av produkter , processen att flytta eller transportera produkter från producenter till detaljhandlare eller konsumenter är också distributörens uppgift. Transportkostnaderna kommer dock att inkluderas i priset på den produkt som säljs.
  5. Produktklassificering , distributörer ansvarar också för att klassificera eller sortera produkter enligt deras typ, storlek och kvalitet.
  6. Produktinformation , distributören ansvarar för att tillhandahålla information relaterad till uppskattat pris och marknadsföring av varor vid en viss tidpunkt som kommer att utföras av exekutören i fältet.
  7. Produktreklam , marknadsföringsaktiviteter syftar till att introducera produkter för konsumenterna. Denna marknadsföringsaktivitet inkluderar en förklaring av produktfördelar, produktkvalitet, produktpriser, som genomförs genom reklammedia.

Läs också: Betydelsen av Dropship

Förstå distributörer och typer

I allmänhet kan distributörer grupperas enligt distributionsprocessen. I enlighet med förståelsen för distributören, som för vissa typer av distributörer är följande:

1. Varufördelarföretag

I detta fall är produkten som distribueras i form av fysiska varor. I distributionsprocessen anför producenten distributörer att distribuera produkter till återförsäljare. Därefter distribuerar detaljister till slutkunder.

Tillverkare -> Distributörer -> Återförsäljare -> Slutkunder

2. Servicefördelarföretag

Produkter som distribueras är i form av tjänster. I distributionsprocessen kan distributörer direkt distribuera serviceprodukter till slutkunder utan att gå igenom andra återförsäljare. Vi kan till exempel se flödet av distribution av finansiella tjänster från finansföretag till sina kunder.

Tillverkare (kapitalägare) -> Distributörer / distributörer av tjänster -> Slutkunder

3. Individuella distributörer

I grund och botten finns enskilda distributörer i olika tillämpningsområden, men det finns likheter i distributionsprocessen med tjänstefördelningsföretag. Enskilda distributörer är välkända inom MLM-branschen, där distributionsprocessen från producenter till privata distributörer sedan distribueras till slutkunder.

Tillverkare -> Personliga distributörer -> Slutkunder

Eller

Tillverkare -> Personliga distributörer -> Andra personliga distributörer -> Slutkonsumenter

Läs också: Definition av marknadsföring

Betydelsen av produktdistributionskedjor

Nyckeln till framgång för ett företag är marknadsföring. Oavsett hur bra en produkt är, om du inte aktivt letar efter sätt att göra bästa marknadsföring, verkar det omöjligt att sälja snabbt.

Nyckeln till att tjäna pengar går snabbt är att göra en marknadsföringsstrategi så snabbt som möjligt. Följande steg vidtas ofta för att kunna marknadsföra produkter snabbt:

1. Skapa en distributörskedja

Gör så många distributörskedjor som möjligt så att produktmarknadsföringens räckvidd blir bredare. Kan göras genom att skapa annonser för affärsmöjligheter genom att erbjuda andra som distributörer.

2. Konkurrenskraftiga priser som öppnar Opeat-ordermöjligheter

Tillverkare eller distributörer ska inte höja produktpriserna för höga. Det är möjligt att produkten som säljs beseglas av konkurrenter vars priser är billigare.

Tänk också på att priserna från distributörerna fortfarande kommer att öka efter att de sålts till nästa kedja. När du tillhandahåller ett referenspris, se till att allt också har analyserats korrekt, såsom inflation och risken för produktskador.

3. Sträva efter att produkter ska rotera snabbt

Det största hindret för producenterna är hur man får produkter att svänga snabbt. Tillverkare kan öppna en mängd erbjudanden, allt från att samarbeta med distributörer, öppna ett dropshipper-system, öppna ett dotterbolag och så att produkten snabbt når händerna på konsumenterna.

Läs också: Definition av samarbete

Tja, ovan var en förklaring av vad distributörer, funktioner, typer och ansvar är. Genom att veta denna information kommer det förhoppningsvis inte att bli mer förvirring när man fastställer position i kedjan av affärskedjor som drivs. Kan vara användbart.

Relaterade Artiklar